Aktuellt - vad händer på Vargaslätten?

”Pioner på Vargaslätten” 13 maj - 13 juni 2021

IMG-6698.jpg

Vi firar invigningen av Sigfrid Ericson Museet under en hel månad med pionutställning, guidningar, föreläsningar och växtmarknad.

 

Projektledaren Cecilia Liljedahl från Helsingborg visar tillsammans med trädgårdsmästaren Gerben Tjeerdsma och ägaren Göran Johansson trädgården på Vargaslätten vid flera tillfällen under invigningsmånaden. Specialguidningar i pionutställningen med Helena Söderman, Piontorpet.se

Diplom för byggnadsvård

IMG_4744.jpeg

I oktober 2020 fick Göran Johansson Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård för sitt arbete att utveckla och restaurera Vargaslätten.

Juryns motivering 

"Entreprenören Göran Johansson har med stor varsamhet, med hänsyn till originalritningar renoverat huvudbyggnaden. Han har vidare grävt fram och återställt stora delar av trädgårdsanläggningen. Han har vidareutvecklat delar av trädgården med plantering av nya arter i Ericsons anda.

 

Intill trädgårdsanläggningen har Johansson därtill anlagt en ny byggnad, i samma anda som Ericsons arkitektur med stor hänsyn tagen till hantverk och traditionella byggmetoder. Här skall olika typer av verksamhet som försäljning av växter, museum, konferens, konserter och framträdanden nu inledas.

 

Göran Johansson har med omsorg och entusiasm lyft fram en stor arkitektgärning i en halländsk kontext, gjutit nytt liv i en helt unik kulturhistorisk miljö, som med sin omfattning och genomtänkta prägel på ett unikt sätt för Sverige knyter an till en europeisk tradition och idé om ett allkonstverk, ett ”Gesamtkunstwerk”.

 

Juryn har bestått av Magnus Jensner (ordf., på fotot) och Arne Andersson från Hallands museiförenings styrelse, länsantikvarie Emma Östlund och bebyggelseantikvarie Björn Ahnlund, Kulturmiljö Halland. Juryns beslut har varit enhälligt."